Språkkommittén

KTH:s språkkommitté bevakar språkfrågor i vid mening på KTH. Kommittén har i uppgift att implementera KTH:s språkpolicy i verksamheten och ser också som sin uppgift att ge råd och tips i språkliga frågor av generell art.

Läs mer om Språkkomitténs råd och riktlinjer på deras Social sida

Till sidans topp