Event

Behöver du hjälp att arrangera ett event?

Vad kan jag få för hjälp med mitt event?

Alla på skolan som ska ordna något form av event är välkomna att kontakta oss för rådgivning. Vi kan också i olika utsträckning hjälpa till med praktiska detaljer och genomförande, såsom bokning av lokaler och cateringfirma. (KTH har upphandlade leverantörer för catering och det är viktigt att vi använder oss av dem.) 

Kalendarium

Om du ordnar ett event på skolan och vill marknadsföra det i skolans kalender på webben, kontakta oss så ser vi till att det publiceras där. 

Kontakta oss:

Till sidans topp