Vetenskapsförnekelse på frammarsch i miljöpolitiken?

Tid: On 2017-10-04 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Karin Edvardsson Björnberg - Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH

Plats: Sydöstra Galleriet, KTH Biblioteket

Forskare har under de senaste decennierna studerat förekomsten av organiserad förnekelse av vetenskapliga fakta inom en rad miljö- och hälsoriskområden. Vilka är egentligen de så kallade ”vetenskapsförnekarna” och vad vill de? Vilka faktorer kan hjälpa till att förklara uppkomsten av vetenskapsförnekelse på miljöområdet och hur bör den bäst bemötas?

Karin Edvardsson Björnberg
2017-10-04T12:15 2017-10-04T13:00 Vetenskapsförnekelse på frammarsch i miljöpolitiken? Vetenskapsförnekelse på frammarsch i miljöpolitiken?
Till sidans topp