Växthus på Campus - ett sätt att visa på innovativ inomhusodling i staden

Tid: On 2017-10-11 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Annika Carlsson-Kanyama - Industriell ekologi, KTH

Plats: Sydöstra Galleriet, KTH Biblioteket

Stadsodling ses alltmer som ett sätt att öka hållbarheten i staden: både miljömässigt och socialt. På KTH finns kompetens som kan bidra till att effektivisera stadsodling inomhus liksom idéer för hur ett växthus på Campus skulle kunna utformas samt fyllas med odling av både grönsaker, alger och fisk.

2017-10-11T12:15 2017-10-11T13:00 Växthus på Campus - ett sätt att visa på innovativ inomhusodling i staden Växthus på Campus - ett sätt att visa på innovativ inomhusodling i staden
Till sidans topp