Varför blir allting uppkopplat och vilka utmaningar medför det?

Tid: On 2017-09-27 kl 12.15 - 13.00

Föreläsare: Karl H. Johansson - Skolan för elektro- och systemteknik, KTH

Plats: Sydöstra Galleriet, KTH Biblioteket

I denna föreläsning diskuteras konsekvenserna av att allt mer i vår vardag, i samhället och i industrin kopplas upp och kopplas samman. Många krav måste ställas på den nya tekniken, t ex kring användbarhet, personlig integritet och tillförlitlighet. Dessa utmaningar kommer att illustreras med resultat från pågående forskningsprojekt vid KTH.

2017-09-27T12:15 2017-09-27T13:00 Varför blir allting uppkopplat och vilka utmaningar medför det? Varför blir allting uppkopplat och vilka utmaningar medför det?
Till sidans topp