Stories sommartider


Stories har stängt för sommaren 23 juni till 13 augusti. Fram till den 22 juni har de öppet till kl. 15. Vanliga öppettider gäller från den 14 augusti.

Tid: Fr 2017-06-23 - Sö 2017-08-13

Plats: Stories, KTHB Campus, Osquars backe 31

2017-06-23T00:00 2017-08-13T23:59 Stories sommartider Stories sommartider
Till sidans topp