ForskarFredag 2017 - bilden av forskaren


ForskarFredag är en del av europeiska Researchers´Night och äger rum den sista fredagen i september varje år. På ForskarFredag får du som forskare tillfälle att berätta om din forskning i dialog med allmänheten tillsammans med forskare över hela Europa på samma dag. Att medverka ger dig möjlighet att visa upp din forskning och att få samtala om den med allmänheten. Sådan dialog kan bidra till nya perspektiv och idéer. Årets tema är "bilden av forskaren". Delta själv, eller besök den för att delta i framtiden. Du utformar din aktivitet i dialog med arrangören av ForskarFredag.

Tid: Fr 2017-09-29

Föreläsare: Du som forskare på KTH?

Plats: Vetenskapens Hus och AlbaNova universitetscentrum

Läs om ForskarFredag för dig som är forskare

Frågor eller funderingar?

Projektledare för ForskarFredag i Stockholm

Marcus Angelin
Marcus Angelin, utvecklingsledare, bitr förest 087909818

Citat från tidigare medverkande forskare:

Utvecklande att på ett enkelt sätt försöka beskriva det jag gör vilket gav upphov till en del egna insikter. Allmänheten är mer kunnig och engagerad än man tror.

Spännande utmaning att locka ungas intresse för forskning.

Det är alltid lärorikt att få ta emot frågor om forskning från en annan publik än forskarvärlden. Jag såg att våra doktorander som var med hade stor nytta av denna erfarenhet av att kommunicera med gymnasieelever och förklara sin komplicerade forskning på ett sätt som de förstår!

Man, lär sig alltid i mötet med andra människor, viktigt för forskare att möta allmänheten för att kunna beskriva sin forskning populärvetenskapligt. Intresset för forskningen från ungdomarna var inspirerande.

Intressanta frågor ger en fingervisning om hur forskning kan uppfattas.

Väldigt kul och inspirerande att tala inför nästa generations eventuella forskare.

Kul att höra tankarna som väcks från människor som inte är insatta i mitt forskningsområde.

2017-09-29T00:00 2017-09-29T23:59 ForskarFredag 2017 - bilden av forskaren ForskarFredag 2017 - bilden av forskaren
Till sidans topp