ECE Högre seminarium 17 februari


"Att kommunicera en katastrof - Retoriska aspekter på kriskommunikation, exemplet Tsunamikatastrofen 2004"

Tid: Fr 2017-02-17 kl 09.00 - 10.00

Föreläsare: Linda Söderlindh, Språk och Kommunikation

Plats: Salongen, KTHB

Vid seminariet presenteras delar ur ett pågående avhandlingsprojekt i retorik som undersöker hur den svenska regeringen kommunicerade sin hantering av tsunamikatastrofen 2004.

I tider av kris och katastrof ändras reglerna för hur politisk kommunikation normalt ser ut. När människor upplever den förvirring, oro och vanmakt som vanligtvis kännetecknar en krissituation behövs något annat än politisk debatt och deliberativ retorik. För att förhindra den panik och ryktesspridning som tenderar att uppstå och för att upprätthålla förtroendet för makthavares förmåga att hantera den aktuella situationen krävs bland annat en samlande (epideiktisk) retorik som förmår kommunicera såväl nödvändig information som handlingskraft och bearbetning av omfattande sorg.

Studien undersöker regeringens presskonferenser, vid vilka den huvudsakliga kommunikationen med medborgare och media skedde. Den förtroendekris som drabbade regeringen under denna period kan därför, ur ett retoriskt perspektiv, förklaras utifrån hur kommunikationen utformades vid dessa presskonferenser.

Vid seminariet presenteras några av de resultat som studien visat så här långt. Resultaten kan dels förklara det bristande förtroendet för regeringens krishantering, dels visa på de kommunikativa utmaningar som en krissituation skapar. I ett vidare perspektiv kan resultaten också hjälpa oss förstå vilka konsekvenser som en mindre lyckad kriskommunikation riskerar få för ett demokratiskt samhälle.

Linda Söderlindh är universitetsadjunkt i Teknikvetenskaplig kommunikation och retorik vid ECE-skolan, Enheten för språk och kommunikation. Hon är också doktorand i retorik vid Örebro universitet.

2017-02-17T09:00 2017-02-17T10:00 ECE Högre seminarium 17 februari ECE Högre seminarium 17 februari
Till sidans topp