ECE Högre seminarium 13 okt


En diskursanalytisk studie av programmering som innehåll i grundskolans teknikämne – analys av en fortbildningskurs

Tid: Fr 2017-10-13 kl 09.00 - 10.00

Föreläsare: Susanne Engström, Eva Björkholm

Plats: Salongen

Kunskaper och förmågor kopplade till programmering har under senare tid förstärkts i läroplaner och kursplaner för bland annat grundskolans teknikämne.

I samband med införandet av detta innehåll genomförs bl.a. en mängd kompetensutvecklingsinsatser för verksamma lärare.

En fallstudie av en kompetensutvecklingskurs i programmering för lärare.

Kursen innefattar även ett projekt där lärare undervisar i sina egna klasser.

Syftet med studien är att undersöka dels vilket kunskapsinnehåll i relation till programmering som lyfts fram som centralt i undervisningen, dels vilka underliggande värden som ger innehållet ett berättigande.

2017-10-13T09:00 2017-10-13T10:00 ECE Högre seminarium 13 okt ECE Högre seminarium 13 okt
Till sidans topp