Tidsplan för helårsbokslut 2016

Publicerad 2016-11-14

Nedan deadlines gäller för att redovisningsenheten ska hinna få in allt innan årsskiftet. Tänk på att du som medarbetare inte är "sist i kedjan" utan behöver sakattestera fakturor, ansöka om semester m.m. i god tid innan nedan deadlines, eftersom det är andra som hinna attestera och godkänna före dessa deadlines.

ekonomi@ece.kth.se

Fakturerings- och betalningsuppgifter

18 november

Sista dag att rekvirera medel från annan statlig myndighet (Statlig motpart).

Underlag för rekvisition skickas till ECE-skolans ekonomiavdelning (se funktionsmejladressen).

2 december*

Sista dag för nedan kundfakturor att bli bokförda på period 201612: 

  • interna kundfakturor
  • statliga kundfakturor
  • övriga externa kundfakturor

*OBS! Om antalet fakturor överstiger 10 i antal från en enhet behöver vi få in underlag minst en vecka tidigare än den 2 december (25 november).

9 december

Semesteransökan ska vara attesterade i systemet för egenrapportering.

28 december

Sista dag för ekonomiattest av interna (inom KTH) fakturor.

5 januari

Brytdag. Sista tidpunkt för ekonomisk attest kl. 12:00.

Till sidans topp