Skolövergripande möten på ECE

Här är en översikt över ECE:s skolövergripande möten. Kommunikationen sker främst genom protokoll och mötesanteckningar som publiceras på intranätet. Protokollen och mötesanteckningarna är dock låsta endast för ECE:s medarbetare. Utomstående kan ta del av handlingarna genom registrator@ece.kth.se.

Se mötestiderna i intranätskalendern

Arbetsmiljögruppen

Arbetsmiljögruppen träffas en gång i månaden på onsdagar. Vid behov oftare.

ECEGAUPA

ECE:s administrativa chef, funktionsansvarig för utbildningsadministration (UA), grundutbildningsansvarig (GA) och de programansvariga (PA) träffas en gång i månaden.

Mötesanteckningar från ECEGAUPA-möten

ECE:s Ledningsgrupper

ECE har två olika ledningsgruppsmöten (LG):

Skolledningen: Skolchef, vice skolchef och avdelningscheferna för Administration, KTH Biblioteket och Lärande. Mötesfrekvens: Varje tisdag. Inga protokoll skrivs. Förbereder frågor till Ledningsgruppen.

Ledningsgruppen: Skolledningen + enhetschefer + PUA, UA,GA, kommunikationsansvarig och studeranderepresentant. Mötesfrekvens: var fjärde fredag.

Protokoll från Ledningsgruppsmöten

Jämställdhet, likabehandling och mångfald (JML)

Protokoll från JML-gruppsmöten

KTHB Ledningsgrupp

Protokoll från KTHB:s ledningsgruppsmöten

mötesdatum att uppdateras

Träffas varannan vecka

Miljö

Protokoll och minnesanteckningar från miljörelaterade möten

Skolsamverkansgruppen (SSG)

Protokoll från Skolsamverkansgruppsmöten (SSG)

​Strategiska rådet

Protokoll från Strategiska rådets möten

Till sidans topp