Inköp och upphandling på ECE-skolan

Här finns information om hur du ska gå till väga när du behöver köpa en vara eller tjänst. I huvudsak görs alla inköp/upphandlingar av inköpsansvarig på ECE. Posten som upphandlings- och inköpsansvarig på ECE-skolan innehas sedan 2017-04-10 av Per Sillén.

Du kan enkelt se ramavtalsprodukter och leverantörer i KTHs e-handelsystem Wisum där du kan skapa en varukorg med det du vill köpa.

Varukorgen i Wisum för kontorsmaterial och dylikt skickas till Per Sillén och för IT-produkter till Anders Olsson. Du väljer dessa som mottagare efter att du skapat varukorgen. Glöm inte att lägga till en anteckning i varukorgen med vilket projektnummer som skall bära kostnaden för det du köper.

För information och vägledning i E-handelssystemet Wisum eller om du skall göra ett större inköp och behöver stöd i upphandlingsprocessen, kontakta inköpsansvarig.

WISUM

Inköpsansvarig på ECE-skolan

Per Sillén
Per Sillén, inköpsansvarig

Kontorsmaterial tillhandahålls genom skåpservice, förråd i biblioteket eller beställning via Per.

IT-utrustning beställs via Anders Olsson anderso@kth.se

Förslag kan läggas i ”korg” på WISUM-portalen för vidare befordran till Per eller Anders. Dessa skall vara godkända av respektive chef.

Till sidans topp