Forskning på ECE

Detta är början på webbsidor som rör forskning specifikt på ECE-skolan. Observera att 1) detta Intranät för ECE:s medarbetare är offentligt (protokollsidorna undantagna), d.v.s. är synligt för allmänheten, och 2) då sidan är under utveckling kan struktur, länkar och information ändras. Förhoppningsvis kommer slutresultatet att upplevas som att du får stöd för ditt forskningsrelaterade arbete.

Planerad utveckling

Sidan är under utveckling. Innehållet kommer att utgöras av:

  1. Kompletteringar av den generella informationen om forskningsstöd som finns på KTH:s centrala intranät med ECE-specifik information (se ovan länk).
  2. Uppdaterad information från Socialsidan Forskning ECE
  3. Delar av en ny (också under arbete) webbsida på ECE:s externa forskningswebb kth.se/ece/forskning, såsom aktuella forskningsprojekt, personer, publikationer m.m.
  4. Kom med din input! Mejla Sofie Kim skim@ece.kth.se.

Innan denna sida är "klar" bör du hitta informationen du söker på någon av länkarna på denna sida.

ECE:s externa webb

Till sidans topp