Canvas LMS på ECE-skolan

KTH har genom ECE-skolans enhet Teknik för Lärande (förvaltningsägare för KTH:s objekt e-lärande) upphandlat ett nytt LMS (Learning Management System) som ska ersätta det nuvarande systemet Bilda och delvis kurswebben. Det nya systemet heter Canvas, och kommer att implementeras under en pilotfas (lärperiod 1 och 2) 2016, för att användas på alla kursomgångar från och med 2017. Under implementeringsprojektets gång kommer informationen om Canvas som gäller för ECE att uppdateras här.

Information på Lärarstödswebben

All information om vad-varför-hur-när Implementeringsprojektet hittar du på lärarstödswebben här (all information är på engelska):

Resurser på nätet

En av de stora fördelarna med Canvas är att det finns mycket och bra information, och många människor som jobbar tillsammans med Canvas, på nätet. Hittar ni inte vad ni letar efter på sidorna nedan är det bara att ställa frågor, på sidorna nedan!

guides.instructure.com/

community.canvaslms.com/community/answers

LMS Staff på ECE-skolan

LMS-ansvarig

Till sidans topp