Skolchefsbeslut på ECE-skolan

2017

2017-10-10 Skolchefsbeslut om tillförordnad enhetschef på biblioteksservice och lärandestöd (pdf 123 kB)

2017-08-30 Skolchefsbeslut_Ställföreträdande chef för Lärande i teknikvetenskap (pdf 43 kB)

2017-08-10 Skolchefsbeslut_Maria Weurlander ny forskarutbildningsansvarig (FA) (pdf 134 kB)

2017-06-07 Skolchefsbeslut_byte av organisatorisk hemhörighet för funktionen Medieproduktion.pdf (pdf 177 kB)

2017-06-07 Skolchefsbeslut_Tillfälligt chefsuppdrag inom funktionen Utbildningskansliet.pdf (pdf 216 kB)

2017-06-07 Skolchefsbeslut_Tillfälligt chefsuppdrag inom funktionen Intern Service.pdf (pdf 214 kB)

2017-05-29 Skolchefsbeslut_Avdelningschef för Lärande fr.o.m. 1 juli 2017 (pdf 145 kB)

2017-05-02 Skolchefsbeslut PA för Tekniklärarprogrammet (pdf 156 kB)

2017-05-05 Skolchefsbeslut_ämnesnamn forskarutbildning.pdf (pdf 174 kB)

2017-04-25 Skolchefsbeslut PA för kompletterande utbildningen KUIUT (pdf 167 kB)

2017-04-19 Skolchefsbeslut PA för kompletterande utbildningen KUAUT (pdf 160 kB)

2017-03-21 Skolchefsbesut om stipendiekommitté för ECE-skolan (pdf 161 kB)

2017-03-01 Skolchefsbeslut_Tillfälliga chefsuppdrag inom adm.avdelningen (pdf 259 kB)

2017-02-23 Skolchefsbeslut_Uppdrag som enhetschef på Högskolepedagogisk enhet (pdf 186 kB)

2017-02-02 Skolchefsbeslut_Kemikalieansvarig Marie Danielsson.pdf (pdf 189 kB)

2017-01-31 Skolchefsbeslut_Docentkommitté ECE (pdf 296 kB)

2017-01-10 Skolchefsbeslut _Tillförordnad administrativ chef (pdf 161 kB)

2016

2016-12-06 Skolchefsbeslut_Vice forskautbildningsansvarig vid ECE-skolan (pdf 37 kB)

2016-11-14 Skolchefsbeslut_LMS-ansvarig på ECE-skolan (pdf 144 kB)

2016-03-07 Skolchefsbeslut_Medieproduktion tillhör Avd. för Administration (pdf 46 kB)

2016-02-17 Kemikalieansvarig 2016 (pdf 51 kB)

2016-01-12 Skolchefsbeslut gällande adjunktskommitté i informationskompetens med inriktning mot kemi.pdf (pdf 300 kB)

2016-01-12 Arbestgrupp tillsammans med Stockholms universitet med syfte att stärka lärarutbildningen.pdf (pdf 211 kB)

2016-01-11 Övertalighe inom verksamheten ProEducation vid Skolan för Teknikvetenskaplig Kommunikation och Lärande (ECE-skolan).pdf (pdf 240 kB)

2015

2015-12-15 Ändrad organisatorisk placering.pdf (pdf 242 kB)

2015-10-20 Evakueringsplan för ECEs personal i Glashuset.pdf (pdf 353 kB)

2015-10-05 Skolchefsbeslut gällande organisation för KTHs uppdragsutbildningar.pdf (pdf 559 kB)

2015-07-07 Docentkommitté vid Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (pdf 73 kB)

2015-06-16 Utbildningsplan för programmet Ämneslärarutbildning med inriktning teknik, åk 7-9 (pdf 553 kB)

2015-04-29 Ny medlem till strategiska rådet vid ECE-skolan (pdf 47 kB)

2015-04-08 Beslut om byte av organisatorisk enhet.pdf (pdf 31 kB)

2015-03-11 Beslut om ny organisatorisk tillhörighet.pdf (pdf 59 kB)

2015-03-11 Beslut om byte av organisatorisk enhet.pdf (pdf 66 kB)

2015-03-05 Ny forskarutbildningsansvarig vid ECE-skolan.pdf (pdf 33 kB)

2015-02-02 Beslut om samverkansavtal mellan KTH, SU och samarbetspartners.pdf (pdf 78 kB)

2014

2014-03-21 Prissättning bibliometriska tjänster  (pdf 49 kB)

2014-03-13 Ny ledningsfunktion (pdf 50 kB)

2014-03-13 Ref grupp KTHB från fakultet  (pdf 57 kB)

2013

2013-01 Intranät för ECE-skolan (pdf 54 kB)

2013-02 Sociala medier inom ECE-skolan (pdf 96 kB)

2013-03 Beslut om inrättande av adjunktstjänst inom Teknikvetenskapens lärande och kommunikation, med inriktning mot högre utbildning (pdf 91 kB)

2013-04 Beslut om inrättande av adjunktstjänst inom Teknikvetenskapens lärande och kommunikation, med inriktning mot nätbaserad utbildning (pdf 81 kB)

2013-05 Organisationsförändring vid ECE-skolan (pdf 321 kB)

2013-06 Utvecklingsplan för ECE-skolan (pdf 42 kB)

2013-07 tf GA för ECE-skolan v.30-31 (pdf 42 kB)

2013-11 Kommunikationsstrategi (pdf 367 kB)

2013-12 Delegationsordning för ECE-skolan (pdf 121 kB)

2013-13 Miljögruppen (pdf 59 kB)

2013-15 Beslut om inr adj tjänst matematikdidaktik (pdf 99 kB)

2013-17 Beslut om inr adj tjänst (pdf 89 kB)

Till sidans topp