Skolchefsbeslut om ställföreträdande chef för Lärande i teknikvetenskap

Published Sep 04, 2017

Enligt skolchefsbeslut blir Arnold Pears ställföreträdande chef för enheten Lärande i teknikvetenskap under perioden 1 september - 31 december 2017.

Top page top