Resestipendier för masterstudenter och doktorander utlyses

För forskning rörande internationella förhållanden och internationellt samarbete

Published Aug 25, 2017

Den 15 september är sista ansökningsdag för resestipendier för resestipendier för masterstudenter och doktorander som forskar inom internationella förhållanden och internationellt samarbete.

Om resestipendiet

Forskarftstiftelsen Theodor Adelswärds minne utlyser resestipendier för masterstudenter och doktorander för forskning rörande internationella förhållanden och internationellt samarbete.

Om ansökan

Ansökningstiden är 15 maj - 15 september.
Information och elektronisk ansökningsblankett finns på www.fstam.se 

Top page top