Lönerevision 2017

Published Sep 12, 2017

Nu pågår lönerevisionen för 2017. Förhandlingar pågår med de fackliga
organisationerna på central och lokal nivå vilket kan komma påverka tidsplanen.
Målet är att nya lönen ska betalas ut med december lönen.

Här kan du läsa mer om revisionen samt om hur du förbereder dig inför lönesamtalen:
Information om lönerevisionen och lönesamtal

TIDSPLAN:

170815-170915

Infomöte om löneprocessen på APT/Avd möte

170901-170930

Lönesamtal pågår

171001-171031

Lönesättande samtal Saco-S

171001-171031

Förhandlingar med OFR/S (ST) och SEKO

171101-171130

Förhandling Saco-S, oeniga lönesättande samtal

171101-171215

Återkoppling ny lön

171223

Utbetalning av ny lön

Top page top