News

 • Miljö-och hållbarhetsrevision 8 november

 • Lönerevision 2017

  Published Sep 12, 2017
  Nu pågår lönerevisionen för 2017. Förhandlingar pågår med de fackliga organisationerna på central och lokal nivå vilket kan komma påverka tidsplanen. Målet är att nya lönen ska betalas ut med december lönen.

 • Welcome to open lectures about Japan

  Published Sep 04, 2017
  KTH welcomes the interested public this week to open seminars and workshops related to Japan, politics and architecture. The activities are supported by the Vitterhetsakademin and a result of cooperation between the School of Architecture and Built Environment (ABE) and the School of Education and Communication in Engineering Science (ECE).

 • Skolchefsbeslut om ställföreträdande chef för Lärande i teknikvetenskap

  Published Sep 04, 2017
  Enligt skolchefsbeslut blir Arnold Pears ställföreträdande chef för enheten Lärande i teknikvetenskap under perioden 1 september - 31 december 2017.

 • Låna en tom lunchlåda för din hämtmat

  Published Aug 30, 2017
  Många lunchrestaurangerna på KTH Campus har redan bytt till miljövänligare engångslådor för hämtmat, men ofta är det fortfarande t.ex. plastlock på lådorna. Nu finns det tomma lunchlådor som du kan låna och be restaurangerna lägga ta-med-maten i. När du är klar med lådan, diska och lämna take-away-lådan till nästa medarbetare.

 • Resestipendier för masterstudenter och doktorander utlyses

  Published Aug 25, 2017
  Den 15 september är sista ansökningsdag för resestipendier för resestipendier för masterstudenter och doktorander som forskar inom internationella förhållanden och internationellt samarbete.

 • Sök stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada

  Published Aug 25, 2017
  Den 15 september är den sista ansökningsdagen för utlysta stipendier för masters-, doktorand- och postdoktorala studier i USA och Kanada läsåret 2018/2019. Utlysningen görs av Sverige-Amerika Stiftelsen.

 • Sök bidrag för Postdok- och rekreationsprojekt

  Published Aug 25, 2017
  Stiftelsen Skogssällskapets årliga utlysning är 2017 planerad till september månad och innehåller i år två nya segment – postdok-bidrag samt anslag till naturpedagogik, rekreation och integration. Ansökningsperioden är mellan den 14 september till den 12 oktober.

 • Hur kan biblioteket utvecklas för morgondagens lärande?

  Published Aug 22, 2017
  I somras presenterade Göran Hamrin sitt praktiknära forskningsprojekt ”Lifting information literacy in Ergonomics” på den 38:e konferensen anordnad av IATUL (International Association of University Libraries) i Italien. Årets konferenstema var "Embedding Libraries - Service and Development in Context". Görans konferensrapport, som levereras i tre 10-minutersfilmer (delar av innehållet har tidskodats) ger inspiration till framtida samarbete mellan ECE:s avdelningar Biblioteket och Lärande.

 • Cecilia Welroos - förstärkning till receptionen

  Published Aug 21, 2017
  Sedan den 14 januari 2017 har receptionen fått förstärkning av Cecilia Welroos. Cecilia kommer framförallt stå i receptionen på förmiddagarna.

 • ECE:s organisationsschema uppdaterat - version 2017-08-21

  Published Aug 21, 2017
  Utöver att Medieproduktion fått en gruppledare från och med den 21 augusti, är organisationsschemat uppdaterat med ett flertal namn.

 • All course offerings will use Canvas from period 1, 2017

  Published Aug 18, 2017
  From period 1 2017 (starting Monday 28 August), KTH will only use Canvas instead of Bilda and the Course web as LMS (Learning Management System) for course offerings. The use of ONE platform, strengthens the work of the vision to create "One KTH".

 • Antagningsstatistik för höstterminen 2017

 • KTH:s svensk-engelska ordbok har uppdaterats

  Published Aug 17, 2017
  Över 50 nya termer och översättningar har uppdaterats i Språkkommitténs svensk-engelska ordbok version 2017-08-01. Bland annat ska doktorand översättas till "doctoral student" och kurstillfälle till "administrative course instance".

 • Maria Weurlander blir ny forskarutbildningsansvarig (FA)

  Published Aug 14, 2017
  Enligt nedan skolchefsbeslut är sedan 1 juli 2017 Maria Weurlander ny forskarutbildningsansvarig (FA) efter tidigare Lars Geschwind. Lars fortsätter i sina roller som future faculty-ansvarig (FFA) för ECE:s forskning samt vice skolchef för ECE.

 • Släng inget glas i soporna!

 • Posthantering på KTH Campus sommaren 2017

  Published Jul 06, 2017
  KTH Post hämtar utgående post från ECE-skolan vid lastintaget på Osquars Backe 25 omkring 09, då också dagens inkommande post kommer. OBS! Posten i huset hämtas av intern service dagligen kl 13, men att posten alltså går iväg morgonen efter.

 • Beslut om tillfälligt chefsuppdrag för Biblioteksservice och lärandestöd

  Published Jul 03, 2017
  Enhetschefen för KTH Bibliotekets enhet Biblioteksservice och lärandestöd (BoL), Ann Tobin, har tjänstledigt för att prova en ny tjänst på Linköpings universitetsbibliotek. Nedan hittar du beslut om tillfälliga uppdrag som enhetschef och biträdande enhetschef i Anns frånvaro efter den 1 augusti 2017.

 • Tilläggsbeslut skolöversynen

  Published Jun 26, 2017
  Den 22 juni kom ett tilläggsbeslut från rektor om hur arbetet med omorganisationen ska fortlöpa fram till den 15 sept. Om ECE-skolans arbete går att utläsa att konsekvensanalys av de olika scenarierna ska göras av en KTH-intern grupp.

 • Adminavdelningens ledigheter och registrators tjänstgöringslista sommaren 2017

Top page top