ECE Intranät

Intranät för medarbetare på Skolan för teknikvetenskaplig kommunikation och lärande (ECE) på KTH

Kommunikation

Behöver du ändra den engelska termen?

I KTH:s uppdaterade svensk-engelska ordbok (version 2017-08-01) ska vi t.ex. använda doctoral student för doktorand och administrative course instance för kurstillfälle. Läs mer...

Skolöversyn

Förslag på framtida organisationsform för ECE

Nu är slutversionen av rapporten om ECE-skolans möjliga framtidsorganisation skickad till rektor. Det vi vet i dagsläget är att vi ska få feedback innan september då det ska finnas ett mer eller mindre färdigt förslag kring KTH:s framtida organisation.

Läs förslaget på framtida organisationsform för ECE från 31 maj 2017 (pdf 421 kB)

Tilläggsbeslut 2017-06-22 (pdf 577 kB)

Kalender

Medarbetarpresentation

Välkommen Martina Kotar

KTHB har fått en ny bibliotekarie. Läs mer om Martina här...

ECE:s Organisation

Uppdaterat organisationsschema

Organisationsschemat är nu uppdaterat med version 2017-04-04. Hitta nyheterna med pdf:er (svensk och engelsk)  här.

Verksamhetsplan 2017

KTHB:s verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplanen är det som följer Utvecklingsplanen i KTH:s planeringsprocess. Här presenterar KTHB sin verksamhetsplan för 2017. Du hittar den här.

Utvecklingsplan 2018-2023

Se rektors och prorektors presentation

medarbetarpresentation

Välkommen David

Bibliometrisk analytiker till KTHB:s PI-enhet. Läs om David

Medarbetarpresentation

Välkommen Fredrik

Enhetschef till Lärandes OL-enhet.  Läs om Fredrik

medarbetarpresentation

Välkommen Mikko Bromark

Vi välkomnar Mikko, som sedan 6 februari jobbar på Enheten för bibliotekservice och lärandestöd. Ni som redan läst Mikkos presentation, här är ett ansikte till namnet.

Läs presentationen av Mikko här.

Personalsamverkan

Sammanfattning av frukostmötet 17/2

Till frukostbuffén pratade Lena Gumaelius framför allt om utvecklingsplanarbetet.  Läs vidare här

Internkommunikation

Uppdaterat på intranätet

Intranätet uppdateras kontinuerligt. De senaste förändringarna är att du kan hitta   KTH:s personalutbildningar på ECE:s intranätskalender. Närmast kurser om presentationsteknik, grundläggande brandskyddsutbildning och hjärt- och lungräddningsutbildningar. Och  Informationen om inköp och upphandlingar har fått en egen (ny) plats under För mitt arbete.

ECE i media

"Patentera först - publicera sedan"

Rosa Lönnborg på KTH Biblioteket är kursledare för denna doktorandkurs i immaterialrätt och patentfrågor som ges i samarbete med KTH Innovation och Patent- och Registreringsverket (PRV). Läs  "Patentera först - publicera sedan"  i Campi.

Egenrapporteringen

Manual för frånvarorapportering i HR+

HR-funktionen på ECE har tagit fram en enkel manual för hur ni ska rapportera frånvaro i egenrapporteringen, HR+.  Manual_Egenrapportering i HR-plus.pdf (pdf 187 kB)

ECE i media

"Lärarrollen i en digital tid"

Vår kollega Stefan Stenbom, ingenjör, doktor, pedagog och studierektor på enheten Teknik för lärande  intervjuas i KTH Magazine. Har du koll på hans fem pedagogiska buzzwords? 

ECE i Media

Susanne berättar

På Arbetsgivarverkets hemsida "Statsanställda berättar" kan man läsa intervjuer med olika personer om varför de jobbar statligt. 

Läs intervjun med Susanne Engström

ECE i media

"ECE-skolan vid KTH är unik"

KTH Magazine är en populärvetenskaplig tidning om hur KTH bygger framtidens samhälle genom att belysa nyttan med KTH:s verksamhet.

Läs hela intervjun med vår skolchef Lena Gumaelius i webbtidningen KTH Magazine:  "Unik pedagogik"

medarbetarpresentation

Välkommen Charlotte Flodin, vårt nya miljöombud

ECE har fått en ny medarbetare på Vetenskapens Hus. I rollen som utvecklingsledare i miljö och hållbar utveckling ingår även rollen som miljöombud.

Läs presentation av Charlotte här.

medarbetarpresentation

Välkommen Susanne Falk

Snart kommer du kunna se Susanne på regelbunden basis i receptionen på KTHB Campus. Susanne ser fram emot att kunna möta skolans och studenternas behov.

Läs  presentation av Susanne här.

Rektors blogg

Sigbritts önskade fokusområden berör ECE:s verksamheter

I rektorsbloggen från vecka 3 2017 tar Sigbritt upp önskade fokusområden i KTH:s utveckling. Samtliga berör ECE:s verksamheter:

  • KTH:s lärandemiljöer och pedagogiska utveckling
  • Citeringar och ranking
  • Forskarnas ansvar att synliggöra sina resultat

Inköp och upphandling

Aktuell information om inköp och upphandling

Varukorgar i Wisum ska tills vidare skickas till Nakisa och deadline för upphandlingsanmälan är den 18 januari. Läs mer här...

Adminverktyg

Tidrapport för 2017

KTH:s tidrapport hjälper dig att hålla koll på din flextid. Läs mer här...
Tidrapport_2017.xlsx (xlsx 1,2 MB)  

Kommunikation

Appen som underlättar din vardag

Så här inför helgerna: om ni inte upptäckt den tidigare, kan denna app underlätta kodning av ditt anknytningssnummer. Läs mer om kodning av ditt anknytningssnummer här.

Manualen för appen (pdf 222 kB)

Kommunikation

Nya funktioner på din profilsida

Nu kan du visa upp både en svensk och engelsk version av din profilsida på KTH:s webbplats. Peka också ut i vilket rum du sitter och ange dina forskar-ID:n.

Frukostmöte med ledningen

Se frukostmötet från 9/11-16

Under frukostmötet 9/11 blev medarbetarna bl.a. ombedda att bidra till verksamhetsutvecklingen genom att svara på en enkät för att synliggöra sina arbetsrelaterade informella nätverk. Se film från frukostmötet.

Internkommunikation

Koda din telefon

För att kunna ge bästa möjliga service till dem som ringer direkt på din anknytning, så ber KTH-växeln dig att koda din telefon när du inte har möjlighet att svara. Läs mer och hitta manualen här.

ECE:s nya ledning

Möt Lars Geschwind

Lars Geschwind tillträdde posten som vice skolchef, efter Lena Gumaelius, den 1 september. Hans ambition är att göra ECE till en attraktiv arbetsplats för motiverade medarbetare.

Läs mer om Lars här

Praktiknära forskning

Vad forskar din kollega om?

Under några av höstens högre seminarium kommer praktiknära forskare presentera sina projekt. Här ser du vilka kollegor som forskar om vad 2016.

Medarbetarundersökning 2016

Medarbetarundersökning 2016

Nu finns resultaten för Medarbetarundersökningen 2016. Du hittar rapporterna under "Min arbetsplats" -> "Arbetsmiljö" eller på direktlänk här.

Utvecklingsplan 2017-20

Rapport om KTH Biblioteket

Det finns nu kompletterande information om Biblioteket under  Utvecklingsplan 2017-20 i vänstermenyn.

Arbetsmiljö

Dagväktare på KTH Campus

KTH:s första MOOC lanseras!

Den 18 april är det premiär för KTH:s första MOOC - Massive open online courses.
Första MOOC:en är Human Space Flight med Sveriges enda astronaut som lärare, Christer Fuglesang. 
Inför kursstarten är det 2 215 registrerade deltagare från 110 nationer.

ECE-skolan - idag och imorgon

Film av KTH Medieproduktion från dagens uppstartsseminarium för ECE-skolans arbete med Utvecklingsplan 2017-20.

Uppdaterat på intranätet

En allmän uppdatering av intranätets sidor har påbörjats (t.ex. det nya organisationsschemat). I synnerhet sidorna på  "min arbetsplats" ; där hittar du bl.a. information om ECE-skolans posthantering på KTH Campus,  miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Ljudmiljön i KTHB:s foajé

I samband med ombyggnationen av KTHB kommer även ljudmiljön i foajén att förbättras.

Kemikalieansvarig på ECE-skolan 2016

Enligt skolchefsbeslut kommer Marie Danielsson på Vetenskapens Hus vara kemikalieansvarig på ECE-skolan under 2016. Skolchefsbeslutet hittar du här.

Nya rutinanvisningar för anmälan av tillbud, risk och arbetsskada

De nya rutinerna gäller fr.o.m. 2016-01-01 för hela KTH. 

Introduktion till Alma

I början på november kommer KTHB att gå över till Ex Libris Alma. Under hösten kommer därför personalen att erbjudas introduktion till Alma. Verksamhetsområden som berörs är förvärv, katalog (fysiska/elektroniska medier), fjärrlån, cirkulation samt användning av Discovery-systemet Primo (personal och användare).

Testa tekniken i föreläsningssalarna

Under vecka 33 och 34 kan du som lärare testa ny teknik som installerats i flertalet föreläsningssalar.

Ny representant till fakultetskollegiet

Lars Geschwind, universitetslektor vid ECE-skolan, har röstats fram som en ny representant till fakultetskollegiet (tidigare kallat förtroenderåd). Lars Geschwind har uppdraget fram till 2019-03-31.

KTH:s nya entré öppnar

Den 17 augusti öppnar KTH Entré, den nya centrala informations- och servicedisken på Drottning Kristinas väg 4. I början av augusti flyttar även Avdelningen för studentservice till Drottning Kristinas väg 4-6.

Till sidans topp